Portes basculants

Les portes basculants son portes silencioses, que per la seva construcció estan exemptes gairebé de manteniment. La fulla es pot obrir tota d’una peça o en dos cossos en forma de llibre per reduir l’espai que necessita per obrir-se. Els sistema de contrapesos garanteixen que no necessitarà emprar molta força per la seva elevació així […]

Acer inoxidable

L’acer inoxidable és un acer d’elevada resistència a la corrosió, ja que el crom, o altres metalls que conté, tenen gran afinitat per l’oxígen i reacciona amb aquest formant una capa pasivadora, evitant així la corrosió del ferro. Amb aquest material construïm tot tipus de baranes.