Les portes corredisses son portes que pel seu disseny i construcció necessiten la mateixa distància de l’obertura en un dels laterals per poder-la obrir. Aquest factor limita els seus usos a tancaments exteriors de parcel·les i jardins.

S’obren fent correr la fulla sobre un carril en forma de llistò rodó d’acer acollat a terra tot amagant-la darrera de la tanca perimetral de la propietat.

La fulla llisca sobre un carril amagant-se darrera de la tanca

Les portes corredisses que instal·lem estan construïdes per nosaltres i disposem de diferents dissenys; de lames, de barrots d’acer, cegues i molts d’altres.

Ens adaptem a les seves necessitats

Les nostres portes de garatge poden complementar-se dotant-la d’automatismes d’obertura (Motor) i es pot controlar remotament amb comandament a distància, clau d’accés o altres sistemes sense fils.