Les portes batents són portes que pel seu disseny i construcció necessiten d’una major distància lliure per l’obertura en el sentit d’aquesta per poder-la obrir. Aquest factor limita els seus usos per a tancaments exteriors de parcel·les i/o jardins.

Les seves principals característiques son:

  • Estan construïdes amb perfil laminat en fred i reforços intermedis si son necessaris.
  • S’obren pivotant la fulla sobre l’eix lateral.
  • Poden ser d’una o dos fulles segons les necessitats de l’obra  i/o del client.

Les portes batents que instal·lem estan construïdes per nosaltres i disposem de diferents dissenys; de lames, de barrots d’acer, cegues i molts d’altres.

Ens adaptem a les seves necessitats i dissenys més exclusius.

Les nostres portes de garatge poden complementar-se amb automatismes d’obertura (Motors) i es poden controlar remotament amb comandaments a distància, clau d’accés o altres sistemes sense fils.